خانه / تماس با ما

تماس با ما

تلفن: ۰۲۵-۳۷۷۵۷۶۱۰-۱۱
نمابر: ۰۲۵-۳۷۷۲۱۰۰۴
پیام کوتاه: ۵۰۰۰۱۹۹۰۰۰۹۱۳۸۴
صندق پستی: ۳۷۱۸۵۴۴۵۴
پست الکترونیکی: info@hekmateislami.com
info@hakim-tehran.ir      
نشانی: قم- خیابان ۱۹ دی (باجک) کوچه ۱۰ فرعی اول سمت چپ پلاک ۵