ساختار

     ساختار تشکیلاتی ستاد برگزاری همایش:

  • کمیته علمی
 اعضای کمیته علمی همایش توسط هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی به شرح ذیل تعیین شدند: حضرات آقایان حمید پارسانیا، مرتضی جوادی آملی، عبدالحسین خسرو پناه، عسکر دیرباز، محمد رضاپور، عزالدین رضانژاد، حسن رمضانی،عسکری سلیمانی امیری،علی شیروانی،علی عباسی،ابوالحسن غفاری، غلامرضا فیاضی، حسن معلمی، احمد واعظی و سید یدالله یزدان پناه

با تصویب شورای سیاستگذاری همایش، حجت الاسلام دکتر محمد رضاپور به عنوان دبیر کمیته علمی انتخاب شدند.

  • کمیته احیاء و تصحیح آثار
  • کمیته نشر
  •  کمیته اجرایی
  • واحد تشریفات
  • واحد فرهنگی، تبلیغات و مراسم
  • واحد روابط عمومی و امور بین الملل
  • دبیرخانه
  • واحد حراست
  • واحد پشتیبانی و مالی

مسئولین کمیته ها به پیشنهاد رئیس همایش و تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی، تعیین و منصوب  می شوند.

همچنین ببینید

پیش نشست اول

موضوع: پیش درآمد *** برگزار کننده: مجمع عالی حکمت اسلامی *** سخنران: آیت الله مصطفوی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *